Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Roos Aanrakingstherapie gaat ervan uit dat de cliënt, wanneer deze een afspraak maakt bij Roos Aanrakingstherapie, kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en huisregels, zoals openbaar vermeld op de website van Roos Aanrakingstherapie www.aanrakingstherapie.nl, en dat de cliënt akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden en huisregels.
 • Bij het maken van een afspraak of tijdens de anamnese (intakegesprek), worden altijd uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens, als ook andere informatie die tijdens de behandeling aan Roos Aanrakingstherapie wordt toevertrouwd, wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming wordt deze nooit aan derden verstrekt. De therapeut van Roos Aanrakingstherapie heeft een wettelijke geheimshoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • Roos Aanrakingstherapie geeft geen erotische of sensuele behandeling. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen, worden per direct uit de praktijk verwijderd en zullen niet meer worden behandeld.

 

Afspraken en behandelingen

 • Roos Aanrakingstherapie behandelt alleen op afspraak.
 • Elke afspraak, zowel telefonisch als via e-mail gemaakt, is bindend en kan alleen telefonisch worden geannuleerd.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden volledig berekend. Tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door Roos Aanrakingstherapie.
 • Tijdens de eerste afspraak zullen er vragen worden gesteld (anamnese) over o.a. ziekte, medicijngebruik en sport- en medisch verleden. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid daarvan, die hij/zij verstrekt tijdens dit gesprek en tijdens de behandeling.
 • Aan de hand van de anamnese maar ook tijdens de behandeling, kan Roos Aanrakingstherapie besluiten om niet (verder te) behandelen en/ of de cliënt door te verwijzen naar een arts of specialist.
 • Roos Aanrakingstherapie is geen fysiotherapeut of arts en dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere aandoeningen. Een behandeling bij  Roos Aanrakingstherapie is niet medisch en ook niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling. Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, dan dient u dit voorafgaande aan de behandeling te melden.
 • Mocht Roos Aanrakingstherapie door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal zij de cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt.
 • Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af.
 • Bij de TS behandeling ontkleedt de cliënt zich op zin/haar onderbroek na en wordt daarna toegedekt. Daar waar wordt behandeld, wordt het lichaamsdeel vrijgemaakt van de handdoek. Er wordt gebruik gemaakt van plantaardige, koudgeperste (amandel/druivenpit)olie.
 • Roos Aanrakingstherapie waarborgt voldoende privacy. Bij de start wacht de therapeut in een andere ruimte, tot de cliënt zich ontkleed heeft en op de behandeltafel ligt onder de daarvoor bestemde handdoeken. Ook na de behandeling zal de therapeut in een andere ruimte wachten tot de cliënt zich heeft aangekleed.
 • Bescherming privacy wordt volgens de AVG privacywetgeving gevoerd. Er wordt een cliëntendossier bijgehouden dat de cliënt altijd ter inzage kan opvragen. Het cliëntendossier wordt in een afsluitbare dossierkast, 15 jaar bewaard. Digitale gegevens zijn beschermd door een wachtwoord.
 • Roos Aanrakingstherapie behoudt zich ten allen tijden het recht personen de toegang te ontzeggen of te weigeren, zonder opgaaf van reden.
 • Tijdens de behandeling kunnen emoties of herinneringen naar boven komen. Het is niet noodzakelijk om deze tot in details te bespreken met de therapeut, maar het kan wel belangrijk zijn om dit met een vertrouwd persoon of behandelend specialist te bespreken.
 • Door de Tactiel Stimulering behandelingen wordt het hormoon oxytocine aangemaakt. Wanneer een aantal dagen achtereen TS ontvangen wordt, verhoogt het oxytocine niveau en worden de positieve effecten daarvan voelbaar: de cliënt ervaart rust en ontspanning. Het kan zijn dat in de dagen dat er geen TS ontvangen wordt, last krijgt van een zogenaamde oxytocine dip. Het verhoogde oxytocine niveau gaat weer dalen als het nog geen stabiel niveau heeft gekregen. Dit kan gepaard gaan met licht somber gevoel, wat over het algemeen na een dag afneemt. Door regelmatig TS te ontvangen wordt het oxytocine-niveau verhoogd en houden de positieve effecten langer aan.
 • Is de cliënt reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dient hij/zij met deze persoon te overleggen of behandelingen bij Roos Aanrakingstherapie gedurende deze periode toegepast mogen worden.
 • Cliënt wordt verzocht om binnen de behandelruimte, met uitzonderingen daargelaten, de mobiele telefoon uit te schakelen.

 

Tarieven en betaling

 • Bij behandeling dient de betaling direct na de behandeling per betaalverzoek (tikkie), pin of contant te worden voldaan.
 • Bij behandeling buiten de praktijk worden voorrijdkosten en reistijd in rekening gebracht.
 • Roos Aanrakingstherapie behoudt zich het recht ten allen tijden de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging, geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.

 

Hygiëne

 • Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van de cliënt wordt daarbij verwacht dat deze schoon op de afspraak verschijnt. De cliënt daarentegen kan van Roos Aanrakingstherapie verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn. Handdoeken worden na elke behandeling gewassen. Natuurlijk is het mogelijk om uw eigen handdoeken mee te nemen.

 

Aansprakelijkheid

 • De behandeling van Roos Aanrakingstherapie is resultaat gericht, zonder dat resultaat te garanderen. Roos Aanrakingstherapie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling door Roos Aanrakingstherapie, tenzij de cliënt kan bewijzen dat er sprake is van een grove fout of opzet. In dat geval komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen Roos Aanrakingstherapie verzekerd is. Indien de verzekeraar van Roos Aanrakingstherapie om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Roos Aanrakingstherapie beperkt worden tot ten hoogste het bedrag van de te verrichtte behandeling.
 • Roos Aanrakingstherapie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste informatie over een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
 • Roos Aanrakingstherapie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

 

PS 1. Op bovengenoemde Algemene Voorwaarden kan alleen Roos Aanrakingstherapie een uitzondering worden gemaakt

PS 2. De huisregels en voorwaarden worden bij het eerste gesprek overhandigd en ondertekend in de Behandelovereenkomst, voordat de eerste behandeling plaatsvindt.

Eigenaar van Roos Aanrakingstherapie, Soest 2021